Fokdoel van het ZSAA Rasomschrijving ZSAA Arabo-Fries sportpaard
  Het opheffen van de inteelt door de inbreng van een scheutje van het beste prestatie- en  veredelingsbloed van de Arabier is al eeuwen geleden gebeurd bij vele rassen en is in de  jaren ’80 en ’90 herhaald bij de “zuivere” Friezen door de creatie van het Arabo-Friese sportpaard. Iedereen kent het resultaat:  Ze bereikten de internationale top en voldeden zowel in de mensport als de dressuursport buitengewoon.  
STAMBOEK VOOR SPORTPAARDEN MET ARABISCH BLOED   
Zuchtverband  für Sportpferde  Arabischer Abstammung e.V   
volg. vorige volg. vorige