HET ARABO-FRIESE SPORTPAARD                                                      FOKDOEL ZSAA    Het opheffen van de inteelt door de inbreng van een scheutje van het beste prestatie- en  veredelingsbloed van de Arabier is al eeuwen geleden gebeurd bij vele rassen en is in de  jaren ’80 en ’90 herhaald bij de “zuivere” Friezen door de creatie van het Arabo-Friese paard. Om het risico te minimaliseren, dat de  goede eigenschappen van het Friese ras niet aangetast worden en om te zien hoeveel verbetering er bereikt kon worden door 10-25% Arabisch bloed in te kruisen werden deze eerste paarden  in de sport uitgebracht. Iedereen kent het resultaat:  Ze bereikten de internationale top en voldeden zowel in de mensport als de dressuursport buitengewoon. Het karakter en de (moderne) friese eigenschappen gingen er zelfs op vooruit! Deze fokkerij is vervolgens georganiseerd en inmiddels erkend door Europa. Deze nieuwe ster in de paardenwereld maakt reclame voor zichzelf. Eigenaren zijn enorm tevreden.  Inmiddels is dit type paard wereldwijd bekend geworden en wordt hoog aangeschreven als uitstekende sport en recreatiepaard, intelligent, alert, plezierig in de omgang met van nature veel uithoudingsvermogen en souplesse. Geen wonder dat steeds meer fokkers en stamboeken ermee aan de slag gaan…….   Aangezien de Europese regelgeving onderscheid maakt tussen zuivere ras stamboeken (bv. Fries, Fjord, Haflinger) en stamboeken van gekruiste rassen (warmbloed, enz.) is de fokkerij van Fries type paarden met vreemd bloed open en vrij voor fokkers en stamboeken, die zich met veel passie en vaak ook kennis van paarden bezig houden met de fokkerij volgens hun beste inzichten. Hierdoor ontstaat een uitdaging om kwaliteitspaarden te fokken; het wereldsucces van KWPN is hier een mooi voorbeeld van. In Duitsland is 19 jaar geleden het ZSAA begonnen de uitdaging aan te pakken om de Prestatie- Arabier bloedlijnen meer kans te geven in de fokkerij, want de zuivere Arabierfokkerij is de laatste decennia verworden tot een (soms decadente) selectie op schoonheid en kunstmatige training.  Het soort Arabieren dat het ras groot gemaakt heeft en algemeen veredelaar werd tijdens de laatste eeuwen kregen een kans via het nieuwe ZSAA. Dus Arabieren, die gehard en geselecteerd werden onder de zwaarste omstandigheden.  Endurance-Arabieren, Vedetten op het slagveld en in de woestijn. Maar ook loopt het ZSAA momenteel voorop bij de Shagya- Arabier, een voor bijna 100% zuivere Arabier, die véél beter in de sport, karakter en maat ligt als de zuivere show-Arabieren.   Het spreekt vanzelf, dat dit ZSAA  na zoveel jaren een rijke ervaring heeft opgebouwd met de prestatie-genen bij Arabieren, maar ook in het veredelen en sportiever maken van andere rassen middels (het juiste) Arabierbloed.  Bij dit –inmiddels grote-  ZSAA stamboek bestaan aparte registers voor de vele met Arabierbloed verrijkte rassen; zie onze pagina “Over het ZSAA”. Het stamboek heeft een stevig en vakkundig bestuur, beschikt over een jurycorps, dat indruk maakt en in dit stamboek wordt niet alleen goed overleg gepleegd met de leden (o.a. in de algemene ledenvergadering), maar er heerst ook een vriendschappelijke sfeer van “elkaar helpen”. Ze zijn geslaagd in hun fokdoel, o.a. middels door de Duitse staat gesubsiciëerde en door neutrale profi’s  uitgevoerde “Leistungsprüfungen”  op staatsdepots een duidelijke selectie te maken op zuiver prestatievermogen. Zowel bij hengsten als bij merries. Hun computermodellen berekenen ook adviesparingen en inteeltdepressie, evenals de progressie van hun beste fokmateriaal.  
STAMBOEK VOOR SPORTPAARDEN MET ARABISCH BLOED   
Zuchtverband  für Sportpferde  Arabischer Abstammung e.V   
volg. vorige volg. vorige